ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)

นพ. ภาคภูมิ ตันแสนทอง

แพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพ

รหัสเอกสาร PI-IMC-163-R-00

อนุมัติวันที่ 23 กรกฎาคม 2563


       การตรวจโรคโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก เป็นการตรวจที่ง่าย ไม่เจ็บตัว และใช้เวลาไม่นาน สามารถดูความผิดปกติบางชนิดของปอด, หัวใจและกระดูกสันหลังได้ ความผิดปกติที่พบได้บ่อย ได้แก่ ลักษณะฝ้าของปอด (อาจเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย วัณโรค การอักเสบหรือมะเร็ง), น้ำในเยื่อหุ้มปอด, หัวใจโต, ภาวะหัวใจวาย, ก้อนในปอด, กระดูกสันหลังคดผิดปกติเป็นต้นการเตรียมตัวก่อนการถ่ายภาพรังสีทรวงอก


-        ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร


-        หากตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ เช่น ประจำเดือนขาด ควรงดการถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อไม่ให้รังสีส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์


-        หากมีโลหะฝังอยู่ในร่างกายควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ


-        ถอดเครื่องประดับทุกชนิดที่เป็นโลหะออก เช่น นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการถ่ายภาพรังสีขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีทรวงอก


-        ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่เตรียมให้ ผู้หญิงต้องถอดชุดชั้นในออกและรวบผมขึ้นพ้นต้นคอ


-        เจ้าหน้าที่จะจัดท่าทางให้เหมาะสม โดยทั่วไปจะจัดอยู่ในท่ายืนมีฉากเอกซเรย์อยู่ด้านหน้า (Posteroanterior) เพราะเป็นท่าที่ทำให้ดูรายละเอียดของอวัยวะในทรวงอกได้ชัดเจนที่สุด


-        เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้หายใจเข้าสุด ให้หายใจเข้าสุดให้เต็มปอดและกลั้นไว้ให้นิ่งที่สุดเพื่อทำการถ่ายภาพซึ่งใช้เวลาไม่นาน หากหายใจเข้าไม่สุดจะทำให้ไม่สามารถประเมินขนาดหัวใจได้อย่างถูกต้อง เพราะขนาดเงาหัวใจจะใหญ่ขึ้นกว่าความเป็นจริง


สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด