ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ดื่มมาหนักให้ตับพักบ้างนะ