ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด


ผศ.นพ.อติคุณ  ลิ้มสุคนธ์

อายุรแพทย์โรคปอดและระบบการหายใจ

รหัสเอกสาร PI-IMC-160-R-00การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดคืออะไร


        เป้าหมายของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด คือ การตรวจหามะเร็งปอดในระยะแรก ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะมีแนวโน้มในการรักษาให้หายขาดได้ แต่หากอาการของโรคลุกลามไปมากแล้วมักจะยากต่อการรักษา โดยอาจกล่าวได้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้


        การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบการปรากฏตัวหรือรอยโรคในคนที่มีสุขภาพดีและผู้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งปอด โดยแนะนำให้ใช้การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูบบุหรี่มานานและไม่มีอาการหรืออาการแสดงของโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งปอด คืออะไร


       การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ เพื่อการคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose Computed Tomography : LDCT) คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณปอดที่ใช้ปริมาณรังสีน้อย โดยวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา ซึ่งมีข้อดี ดังนี้        -  ใช้ปริมาณรังสีต่ำ จึงสามารถช่วยป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ       -  ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่า สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กหรือถูกบดบังโดยอวัยวะอื่น       - เป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถตรวจพบได้เฉพาะกรณีที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ และไม่ถูกบดบังโดยหัวใจ กระดูก หรือตามซอกมุมต่างๆ ในปอดเท่านั้น       -  สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกาย       ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ได้แก่ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปอด หรือ สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอด          - ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป          - ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่          - ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (Asbestos) ก๊าซกัมมันตรังสี (Radon) ควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม          - ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด          - ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ    ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่แน่นอนใดๆ ว่าสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ แต่จากการศึกษาที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับสาเหตุและความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดในต่างประเทศนั้น ประเมินว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของมะเร็งสูงที่สุด ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีวิธีป้องกัน แต่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมากหากท่านไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่บ้านและที่ทำงานสามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด