ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย


อ.นพ.วิศัลย์  อนุตระกูลชัย

ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ

รหัสเอกสาร PI-IMC-158-R-00

 

      การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย คือ การตัดหนังที่หุ้มส่วนปลายของอวัยวะเพศชายออก ซึ่งการขริบนั้นอาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ชายทุกคน โดยส่วนใหญ่จะนิยมทำกันตามข้อบังคับทางศาสนา และหากพ่อแม่ตัดสินใจให้ลูกขริบ สามารถขริบได้ตั้งแต่แรกเกิด


       แต่ในปัจจุบันมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่มารับการขริบตอนโต โดยที่มาทำเพราะมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น หนังหุ้มปลายตีบ ทำให้ปัสสาวะลำบาก , หนังหุ้มปลายอักเสบหรือหดรัดองคชาติ ทำให้มีอาการเจ็บและบวม ,รวมไปถึงเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์


       ข้อดีของการขริบ

-        ดูแลทำความสะอาดง่าย ส่งผลต่อสุขอนามัย

-        ลดความเสี่ยงโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

-        ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

-        ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอวัยวะเพศชาย (มะเร็งองคชาติ)

      

        ทั้งนี้ การขริบไม่ได้ส่งผลต่อขนาดและรูปร่างของอวัยวะเพศ รวมถึงประสาทสัมผัส แต่เนื่องจากเป็นการตัดเอาหนังหุ้มปลายออก ดังนั้น ในระยะ 7-10 วันหลังการขริบ อาจมีอาการบวม แดง ให้ทำความสะอาดตามปกติ โดยแผลจะตกสะเก็ดและหายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ และให้งดมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 6 สัปดาห์สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด