ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เรื่องน่ารู้ของโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคหัวใจ ตอนที่ 2
อ.นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง 

รหัสเอกสาร PI-IMC-121-R-00

อนุมัติวันที่ 23 เมษายน 2563        จากบทความตอนที่แล้ว ผมได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ ของเชื้อโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคหัวใจไปแล้วนั้น บทความในครั้งนี้ผมขอเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับคำถามในส่วนของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนในการดูแลตนเองในช่วงเวลานี้


คำถามที่ 1 : ผู้ป่วยโรคหัวใจควรจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่


คำตอบ : ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้ป่วยโรคหัวใจมีโอกาสติดเชื้อได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงของโรคได้มากกว่า ดังนั้น แนะนำให้ผู้ป่วยมีการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

        1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วย

        2. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร (Social distancing)

        3. ล้างมือให้ทั่วด้วยสบู่เป็นเวลา 20 วินาที 

        4. ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม

        5. หลีกเลี่ยงการเอามือไปจับตา จมูกและปาก

        6. ทำความสะอาดพื้นผิวที่เราสัมผัส ด้วยน้ำยาทำความสะอาดคำถามที่ 2 : การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่


คำตอบ : ป้องกันไม่ได้ แต่ผมก็แนะนำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบคำถามที่ 3 : สามารถติดเชื้อโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่


คำตอบ : ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าสามารถติดเชื้อโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงได้คำถามที่ 4 : ถ้าติดเชื้อควิด-19 และรักษาจนหายแล้ว สามารถกลับมาติดเชื้อซ้ำได้อีกหรือไม่


คำตอบ : จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19แล้ว จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อดังกล่าวขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะไม่กลับมาติดเชื้อซ้ำได้อีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน


ปิดท้ายความรู้ด้วยคำถามการใช้ยาคำถาม : ควรจะเปลี่ยนหรือมีการปรับยารักษาโรคหัวใจหรือไม่


คำตอบ : ไม่ควร เพราะการหยุดหรือปรับขนาดยาโรคหัวใจเองอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น โรคหัวใจล้มเหลวหรือเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้ นอกจากนี้อาจมีคนไข้บางท่านได้รับทราบข้อมูลมาว่ามีการพูดถึงการใช้ยาในกลุ่ม ACEI หรือ ARB ว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 หรือเพิ่มความรุนแรงของโรคได้นั้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ให้ใช้ยาลดความดันโลหิตตามคำแนะนำของแพทย์ โดยยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการใช้ยาในเวลานี้

       จะเห็นได้ว่าการดูแลตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 นั้น เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ แต่การควบคุมและดูแลรักษาโรคหัวใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะอย่างไรก็ตาม โรคหัวใจก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่ไม่รุนแรงและสามารถรักษาให้หายได้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat


Facebook : SriphatMedicalCenter