ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เรื่องน่ารู้ของโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคหัวใจ ตอนที่ 1อ.นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง

รหัสเอกสาร PI-IMC-120-R-00 

อนุมัติวันที่ 23 เมษายน 2563         ตอนนี้มีผู้ป่วยหลายท่านที่อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และอาจจะเกิดคำถามต่างๆ ขึ้นมากมาย ดังนั้น ผมขอใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจ ในช่วงที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังคงมีการระบาดอย่างมากในปัจจุบัน โดยในบทความนี้ผมขอตั้งเป็นคำถามและคำตอบง่ายๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น


คำถามที่ 1 : ผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นมีโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีโรคหัวใจหรือไม่


คำตอบ :  ไม่ใช่ ผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นมีโอกาสติดเชื้อได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้มากกว่า โดยทั่วไปแล้วนั้น ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการที่ไม่รุนแรง จะมีแค่อาการที่พบได้ทั่วไป เช่น เจ็บคอ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ และมีเพียง 5% เท่านั้นที่จะมีอาการปอดบวมร่วมด้วย


คำถามที่ 2 : เชื้อโควิด-19 สามารถทำให้เกิดสภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือไม่


คำตอบ :  เชื้อโควิด-19 นั้น จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นภายในร่างกาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดสภาวะของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปริแตกของไขมันที่สะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด โดยจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดสภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันตามมาได้


คำถามที่ 3 :  ผู้ป่วยโรคหัวใจกลุ่มไหนที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19


คำตอบ : ผู้ป่วยโรคหัวใจ 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ จะมีความเสี่ยงของการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้

- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ หรือเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะต้องได้รับยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสงในการรักษา

- ผู้ป่วยสูงอายุที่มากกว่า 70 ปี หรือเป็นผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์

- ผู้ป่วยที่มีสภาวะหัวใจล้มเหลว หรือมีสภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีสภาวะข้างเคียงอื่นๆ ร่วมด้วย

- ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ


คำถามที่ 4 :  ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวานหรือมีความดันโลหิตสูง จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่


คำตอบ :  จากผลการศึกษาในเทศจีนพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิต หรือมีอาการรุนแรงของโรคนั้น ส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย


คำถามที่ 5 :  ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่


คำตอบ :  ใช่ มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคหัวใจที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่มักจะมีอาการของโรคที่ไม่รุนแรง และสามารถรักษาให้หายได้


       จากคำถามที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคหัวใจนั้น ควรจะต้องได้รับการตรวจรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และไม่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรค ถ้าหากพบการติดเชื้อโควิด-19

       ผมหวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอยู่อย่างถูกต้อง เพิ่มความตระหนัก แต่ไม่เกิดความตระหนก หรือความกังวลมากเกินไป


       วันที่ 6 เมษายน 2563


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat


Facebook : SriphatMedicalCenter