ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เมื่อต้องออกจากเคหะสถาน มีวิธีจดจำอย่างไร ?


เมื่อต้องออกจากเคหะสถาน มีวิธีจดจำอย่างไร ?

ศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ ขอแนะนำวิธีการจดบันทึกไทม์ไลน์ของตัวเอง
เมื่อจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน