ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อยู่บ้านต้านโควิด


เพราะความปลอดภัย คือสิ่งสำคัญ
ป้องกันการแพร่เชื้อโรคสู่คนในครอบครัว โดยการทำความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

ศูนย์ศรีพัฒน์ ห่วงใยความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
#อยู่บ้านต้านโควิด
#COVID-19

ที่มา : กรมอนามัย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณะสุข