ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ โดยศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
โดยศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ พื้นที่จุดบริการ และ จุดที่ผู้ป่วยสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ ตามแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ

#COVID-19

https://www.facebook.com/SriphatMedicalCenter/videos/260154918338276/