ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน ฉันกับเธอ


อาหารปลอดภัย กินอย่างไรในช่วงโควิด กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน ฉันกับเธอ

ศูนย์ศรีพัฒน์ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ

เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี


#COVID-19
#อยู่บ้านต้านโควิด