ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ


อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

คำแนะนำการทำกิจกรรมเมื่ออยู่บ้าน

เพื่อลดความเบื่อหน่ายในสถานการณ์ไวรัส covid-19

ศูนย์ศรีพัฒน์ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ

เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี

#COVID-19