ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อยู่บ้านต้านโควิด ต้องระวังชีวิตติดหวาน


“อยู่บ้านต้านโควิด ต้องระวังชีวิตติดหวาน”

*องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน
ซึ่งเป็นปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มดับกระหาย คลายร้อน ที่มีอัตราความหวานในปริมาณที่พอเหมาะ

#COVID-19