ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

บอกตัวเองอยู่เสมอ "ห่างกันสักพัก"


บอกตัวเองอยู่เสมอ "ห่างกันสักพัก" ช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ผ่านละอองฝอยหรือการสัมผัส
.
ศูนย์ศรีพัฒน์ห่วงใยความปลอดภัย


เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี