ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

รู้ไว้ใช่ว่า ไวรัสโควิดอยู่ที่ไหนได้บ้าง


รู้ไว้ใช่ว่า ไวรัสโควิดอยู่ที่ไหนได้บ้าง


รู้ไว้เพื่อป้องกัน รู้ไว้เพื่อระวัง


เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น


ศูนย์ศรีพัฒน์ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ


เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี


#COVID-19