ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ห่ า ง กั น สั ก พั ก
- เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ประมาณ 1 – 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองขนาดใหญ่

- หลีกเลี่ยงสถานที่หรือกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน

- ไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของโรคระบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม

- หากรู้สึกไม่สบาย ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น

- จำกัดหรือลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการขนส่งสาธารณะ

- เมื่อต้องไปในสถานที่มีคนพลุกพล่าน ต้องอยู่ห่างจากคนรอบข้างอย่างน้อย 1 ช่วงแขน

การเว้นระยะห่าง โดยการลดกิจกรรมทางสังคม (Social Distancing)

จะช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นวงกว้างได้ถึง 60%

ดังนั้น ในระยะนี้ควรรักษา ร ะ ย ะ ห่ า ง กับบุคคลอื่น ลดการติดต่อพบปะ หรือหากิจกรรมอื่นๆ

ทำโดยไม่ต้องเสี่ยงพาตนเองออกไปนอกสถานที่ ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดและป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อได้