ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เชียงใหม่ต้านภัยโควิด 19 รายการ สวท เชียงใหม่รายการ เชียงใหม่ร่วมใจต้านภัยโควิด โดย

ผศ.นพ.ธนิตนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.


-การแนะนำตัวเองในการป้องกัน
-ทำไมถึงต้องการเว้นระยะห่างทางสังคม
-ทำไมกลุ่มเสี่ยงถึงอันตรายมากกว่า
-เชื้อโควิดติดได้ในลักษณะไหนบ้าง อยู่ในอากาศ สิ่งของได้นาน 7 วันจริงหรือไม่
-ระยะการฟุ้งกระจายเชื้อโรค
-ผู้กักตัว สังเกตอาการไม่ใช้ผู้ป่วย ข้อปฏิบัติของคนใกล้ชิด
-วิธีการที่ถูกต้องของการควิเรนทีน
-อาการที่เป็นสัญญาณ ในระหว่างควอเรนทีน ที่ต้องรีบแจ้ง ขั้นตอนอย่างไร
-หากเรายังคงไม่ลดการพบปะสังสรรค์จะส่งผลต่อการแพร่ระบาดเชื้ออย่างไร

https://www.facebook.com/chiangmairadiothailand/videos/215979186316179/