ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

5 สิ่งของในบ้าน ที่ควรหมั่นทำความสะอาด


นอกจาก "ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา" เพื่อการดูเเลตัวเองช่วงสถานการณ์ Covid-19 แล้ว การทำความสะอาดเครื่องใช้ใกล้ตัวนั้นก็เป็นอีกวิธีที่สำคัญในการดูแลและป้องกันให้ห่างไกล Covid-19

5 สิ่งของในบ้าน ที่ควรหมั่นทำความสะอาด

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ

#COVID-19