ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

Do and Do not สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ


ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ด้วยความห่วงใย ในการเข้ารับบริการ ผู้รับบริการมั่นใจ และสามารถเข้ารับบริการด้วยความปลอดภัย ห่างไกล covid-19
ด้วยการปฏิบัติตัวดังนี้

“Do and Do not สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ”