ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การผ่าตัดผ่านกล้อง ที่มีแผลขนาดเล็ก