ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กอ.นพ.สุทธิภาศ  พงศ์มณี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-081-R-00

อนุมัติวันที่ 24 กันยายน 2562


การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กคืออะไร

       คือ การรักษาโรคของกระดูกสันหลัง ไขสันหลังหรือเส้นประสาทสันหลังที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด โดยการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือช่วยให้การผ่าตัดสำเร็จ โดยเนื้อเยื่อของผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด


การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กใช้ในการผ่าตัดเพื่อจุดประสงค์ใดบ้าง

       ในความเป็นจริงสามารถนำเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็กมาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ทุกประเภท ได้แก่ การแก้ไขการกดทับ (Decompression) รากประสาทหรือไขสันหลัง , การใส่โลหะหรืออุปกรณ์อื่นที่ฝังในร่างกาย และการแก้ไขความผิดรูป(คดงอ ค่อม) ของกระดูกสันหลัง

       จุดประสงค์หลักในการผ่าตัดแบบแผลเล็กในผู้ป่วยส่วนใหญ่ คือ เพื่อแก้ไขการกดทับของไขสันหลังหรือเส้นประสาท


การผ่าตัดแบบแผลเล็กดีอย่างไร

       สามารถผ่าตัดให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ โดยมีแผลเล็ก, ปวดแผลน้อยลง, เสียเลือดน้อยลง, สามารถเดินได้ทันทีหลังผ่าตัด, กลับไปเล่นกีฬาได้ภายใน 1-3 เดือน หลังผ่าตัด และออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น


การส่องกล้องรักษาโรคกระดูก/หมอนรองกระดูกคืออะไร

       คือ การใช้เครื่องมือขยายภาพ ช่วยในการมองเห็นของแพทย์ในการผ่าตัด ทำให้แพทย์มองเห็นได้ชัดขึ้น สามารถนำความผิดปกติต่างๆ ออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิม เนื้อเยื่อรอบๆ บาดเจ็บน้อยลง และแผลผ่าตัดเล็กลง


การส่องกล้องในปัจจุบันมีกี่ประเภท

       การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง เพื่อแก้ไขภาวะกดทับเส้นประสาท ในปัจจุบันมี 2 ประเภทหลักๆ คือ

             1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ ( Microscope) ช่วยในการขยายภาพขณะผ่าตัด แผลผ่าตัดอาจลดลงเหลือ 18-25 มิลลิเมตร (ประมาณ 2 เซนติเมตร)

             2. การใช้กล้อง Endoscope แผลผ่าตัดอาจลดลงเหลือ 8-10 มิลลิเมตร ( 1 เซนติเมตร)
โรคไหนเหมาะสำหรับการส่องกล้องรักษา

       โดยทั่วไปสามารถส่องกล้องรักษาเพื่อแก้ไขการกดทับเส้นประสาทได้จากสาเหตุเกือบทุกประเภท เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, กระดูกงอกจากการเสื่อม, การติดเชื้อของกระดูก หรือมะเร็งบางประเภท เป็นต้น

       การเลือกวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น ชนิดและตำแหน่งของความผิดปกติที่เกิดขึ้น, อาการของผู้ป่วย, อายุ, โรคประจำตัว, การทำงาน, รูปร่างของผู้ป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้วางแผนการรักษา


การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดทำอย่างไร

       ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจอื่นๆ อาทิเช่น การเอ็กซเรย์, การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), การเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI), การตรวจคลื่นไฟฟ้าระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (EMG,NCV), การเจาะเลือด, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น และจะได้รับการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประเมินสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายก่อนผ่าตัด โดยอาจมีคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน
หลังผ่าตัดควรดูแลตัวเองอย่างไร

       โดยปกติการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว, ปวดแผลน้อย, กลับมาเดินได้เร็วหลังผ่าตัด


การดูแลตัวเองหลังผ่าตัด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การดูแลแผลผ่าตัด

โดยปกติจะมีการทำความสะอาดแผลประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังผ่าตัด

การผ่าตัดแต่ละวิธีจะมีการทำความสะอาดแผลที่แตกต่างกัน ซึ่งบางกรณี อาจมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการดูแลแผลจากแพทย์ที่ทำการผ่าตัด

เมื่อแผลผ่าตัดบวมแดง ปวดมากขึ้นหรือมีของเหลวซึมออกมาจากแผลผ่าตัด ควรรีบมาพบแพทย์


2. การดูแลอาการปวด

แพทย์ผู้ผ่าตัดจะให้ยาบรรเทาปวดตามความเหมาะสม


3. การดูแลอื่นๆ

 หลังผ่าตัดช่วงแรก ควรงด การก้มหรือแอ่นหลังมากๆ และการยกของหนัก

-  ผู้ป่วยสามารถเดินได้ทันทีหลังผ่าตัด

-  กลับไปเล่นกีฬาได้ภายใน 1-3 เดือนหลังผ่าตัด


ข้อควรระวังที่ควรรีบมาพบแพทย์

1. ปวดแผลมากขึ้นจนทนไม่ได้ หรือปวดร้าวลงขา

2. แผลบวมแดงร้อน

3. แผลมีเลือด น้ำเหลือง/หนองข้น

4. มีไข้สูงหลังผ่าตัด

5. ระวังการหกล้ม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat