ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เปิดเทอมใหม่!! กระเป๋าหนักเกินไป ทำให้ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังได้


แค่กระเป๋านักเรียน ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญ


เรื่องเล็กน้อยใกล้ตัวที่พ่อแม่มักมองข้าม  อย่าลืมเช็คน้ำหนักกระเป๋า “ควรน้อยกว่า 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก”วิธีการแก้ไข


-   ดูแลลูกหลานให้จัดตารางเรียนในแต่ละวัน และนำหนังสือไปเท่าที่จำเป็น 


น้ำหนักของกระเป๋านักเรียน ควรน้อยกว่า 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก และสายสะพายกว้างมากกว่า 6 ซม. ปรับสายให้แนบบริเวณหลังและไหล่  จัดสิ่งของในกระเป๋าให้กระจายน้ำหนักอย่างสมดุล


-   สอนลูกหลานให้เห็นความสำคัญของท่าทางการยกกระเป๋าขึ้นหลัง โดยให้ยืนหลังตรงแล้วงอเข่าแทนก้มหลังลงไปหยิบกระเป๋า 


-   เปลี่ยนไปใช้กระเป๋าที่มีล้อเข็นแทนกระเป๋าสะพายไหล่        กระเป๋าที่น้ำหนักมากเกินไป หรือการกระจายน้ำหนักไม่ดี หรือเด็กๆ มักจะชอบสะพาย สายกระเป๋าข้างเดียว หรือยกกระเป๋าขึ้นหลังในท่าที่ผิด เหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว หากแต่เกิดขึ้นซ้ำๆ กัน แทบทุกวันท่าทางที่ผิดปกติจะทำให้เกิดการลงน้ำหนักที่กระดูกสันหลังและเท้าทั้งสองข้างอย่างไม่สมดุล กล้ามเนื้อหลัง ท้อง บ่าหดตัวทำงานอย่างไม่สมดุล อาจทำให้เกิดอาการ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังเรื้อรังตามมาได้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat