ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

คลินิกนมแม่


                                                                                                

                                                                            

รหัสเอกสาร PI-IMC-053-R-00


น้ำนมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก


         ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตระหนักดีถึงความสำคัญของน้ำนมแม่ที่มีต่อลูก ส่งเสริมให้มารดาทุกคนได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมี  “คลินิกนมแม่” เพื่อบริการแก่คุณแม่ที่ประสบปัญหาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีกุมารแพทย์,สูติแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นผู้ให้บริการ 


การบริการของคลินิกนมแม่ประกอบด้วย


1. บริการให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์


2. บริการให้ความช่วยเหลือมารดาและทารกที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น


2.1 ทารกไม่ยอมดูดนมมารดา  หรือทารกมีปัญหาสับสนหัวนม


2.2 ทารกที่มีภาวะตัวเหลือง


2.3 ทารกที่มีภาวะลิ้นติด


2.4 ทารกที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่


2.5 ทารกน้ำหนักตัวน้อย , ทารกคลอดก่อนกำหนด


2.6 ทารกแฝด


2.7 ทารกน้ำหนักลดมากกว่าปกติ , ทารกน้ำหนักตัวขึ้นช้า


2.8 มารดาท่าอุ้ม ท่าดูดไม่ถนัด


        2.9 มารดามีปัญหาหัวนม เช่น เจ็บหัวนม/หัวนมแตก หัวนมสั้น บอด บุ๋ม หัวนมใหญ่ หัวนมยาว


        2.10 มารดามีปัญหาเต้านม เช่น เต้านมคัดตึง ท่อน้ำนมอุดตัน เต้านมอักเสบ  เต้านมเป็นฝี


        2.11 มารดาน้ำนมไม่พอ น้ำนมน้อยหรือแห้ง


3. บริการฝึกสอน บิดา มารดา ญาติ พี่เลี้ยงเด็ก ถึงวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน


3.1 การบีบน้ำนมด้วยมือ  การใช้อุปกรณ์ปั๊มนม การเก็บน้ำนม


3.2 การป้อนนมแม่ด้วยแก้ว ,การฝึกป้อนนมแม่จากขวด


4. บริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และติดตามโทรเยี่ยมมารดาและทารกที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


5. ให้คำแนะนำด้านอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่น เครื่องปั๊มนมชนิดไฟฟ้า ประทุมแก้ว ที่ดึงหัวนม ที่ครอบหัวนมสำหรับมารดาที่มีหัวนมสั้น บอด บุ๋ม ถุงเก็บน้ำนม ขวดเก็บน้ำนม


6. การบริการรักษาภาวะคัดเต้านม เต้านมเป็นก้อน ท่อน้ำนมอุดตัน ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์โดยนักกายภาพบำบัด


        คุณแม่ที่ประสบปัญหาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ว่าจะคลอดที่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือคลอดจากโรงพยาบาลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกๆ หลังคลอด ซึ่งท่านกำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถ้าท่านมีปัญหาโปรดติดต่อมายัง


คลินิกนมแม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของท่านประสบความสำเร็จ

คลินิกนมแม่ชั้น 12  อาคารศรีพัฒน์ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.  รับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ตลอด 24ชั่วโมง

โทรศัพท์ 053-936902 ,053-936827 หรือ 053-936951 (08.00 -16.00น.)


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการปั๊มนมไฟฟ้า ครั้งละ 30 บาท

อัตราค่าบริการคลินิกนมแม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง ครั้งละ 350 บาท

อัตราค่าบริการคลินิกนมแม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมง ครั้งละ 500 บาท

อัตราค่าบริการคลินิกนมแม่ มากกว่า 3 ชั่วโมง ครั้งละ 700 บาท


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat