ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ความดันโลหิตสูงซ่อนแอบ The masked hypertensionอ.นพ.ภาณุเมศ  ศรีสว่าง

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

รหัสเอกสาร PI-IMC-045-R-00


ความดันโลหิตสูงซ่อนแอบ (The masked  hypertension) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ถึง 10% และพบในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการรักษาอยู่ถึง 30%  

 

         Masked hypertension คือ ความดันโลหิตเมื่อท่านมาวัดที่โรงพยาบาล พบผลปกติ < 140/90 แต่เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้าน กลับสูง > 135/85 มม. ปรอท ซึ่ง Masked hypertension นี้ เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยความดันสูงที่ควบคุมโรคได้ปกติ 

    

    การวินิจฉัยภาวะนี้ จำเป็นต้องมีการวัดความดันที่บ้าน โดยวัดตอนเช้าและเย็น ก่อนกินยาเป็นเวลา 7 วัน แล้วตัดความดันโลหิตที่วัดได้ในวันแรกทิ้ง แล้วนำค่าความดัน 6 วันที่เหลือมาหาค่าเฉลี่ย หากมากกว่า 135/85 ถือว่ามีความผิดปกติ


    และการตรวจหาอีกวิธีหนึ่งคือการตรวจ Ambulatory blood pressure โดยจะติดเครื่องวัดความดันชนิดพกพาขนาดเล็ก 24 ชั่วโมง เครื่องจะวัดความดันทุก 1/2-1 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าความดันเฉลี่ย 24 ชั่วโมง > 130/80 ความดันเวลากลางวัน > 135/85 กลางคืน( nocturnal ) > 120/70 ถือว่าผิดปกติ 

 

    Masked hypertension มีอันตราย จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องโดยแพทย์ การวัดความดันที่บ้านจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยในการวินิจฉัย ดังนั้น ท่านควรวัดแล้วบันทึกข้อมูลมาให้แพทย์ผู้ดูแลดูด้วย จะช่วยให้ท่านได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat

Facebook : SriphatMedicalCenter