ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

White Coat Hypertensionอ.นพ.ภาณุเมศ  ศรีสว่าง

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

รหัสเอกสาร PI-IMC-044-R-00


         White coat hypertension หมายถึง ความดันโลหิตสูงขณะที่วัดที่โรงพยาบาลหรือคลินิก < 140/90 มม. ปรอท แต่วัดความดันที่บ้าน < 135/85 มม. ปรอท ซึ่งพบได้บ่อยถึง  15-30%


          เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้ป่วยหญิง อายุ 60 ปี มาปรึกษาเรื่องความดันโลหิตสูง โดยวัดความดันโลหิตได้ 160/100 มม.ปรอท ทุกครั้งที่มาวัดที่โรงพยาบาล แต่พอกลับไปวัดที่บ้าน ความดันปกติ จึงได้แนะนำให้ตรวจวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง (Ambulatory blood pressure mornitoring)  พบว่าความดันปกติทั้งกลางวันและกลางคืน


สาเหตุ 

    เกิดจากความวิตกกังวลของผู้ป่วยขณะวัดความดันโดยแพทย์ พยาบาล มักพบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ


White coat hypertension อันตรายไหม 


      โดยทั่วไป White coat hypertension ไม่อันตราย ยกเว้นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น อายุ > 60 ปี เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ โรคอ้วน ร่วมด้วย


จำเป็นต้องรักษาหรือไม่


    ไม่จำเป็น เนื่องจากความดันที่บ้านปกติ ถ้ากินยาลดความดัน อาจทำให้ความดันต่ำ หน้ามืด เป็นลมได้


  การวินิจฉัยทำได้ง่ายๆ ด้วยการวัดความดันที่บ้านหรือติดเครื่อง Ambulatory blood pressure 


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat