ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน-131ขนาดสูง เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

อายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-030-R-00

อนุมัติวันที่ 4 มิถุนายน 2561การเตรียมตัวเพื่อรับการรักษา


เมื่อได้รับใบนัดหมายการรักษาแล้ว ให้ปฏิบัติตัวดังนี้


1. งดรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง ได้แก่ อาหารทะเล เกลืออนามัย น้ำปลา ซีอิ๊ว นม โยเกิร์ต ชีส ไข่แดง และอาหารหมักดอง อาจใช้เกลือสินเธาว์แทนเกลืออนามัยและน้ำปลา 2 สัปดาห์ก่อนการรักษา 


2. งดรับประทานไทรอยด์ฮอร์โมน 4 สัปดาห์ก่อนการรักษา


3. มาตรวจตามนัด แพทย์จะประเมินความพร้อมของการรักษา และจะรับท่านเข้าทำการรักษาที่ตึกนิมมานเหมินทร์-ชุติมา


4. แจ้งโรคประจำตัวอื่นที่เป็นอยู่ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น พร้อมนำยาที่รักษาอยู่มา เพื่อแพทย์จะให้การรักษาที่ถูกต้อง


5. หากมีประวัติได้รับสารทึบแสงจากการตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์ภายในระยะ 2 เดือน ให้แจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


6. ไม่ควรนำญาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือหญิงตั้งครรภ์มาด้วย ในวันที่รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน-131ขั้นตอนการรับประทานสารรังสีไอโอดีน-131


1. ผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายวิธีการรับประทานสารรังสีไอโอดีน-131 และการปฏิบัติตัวในขณะพักรักษาในโรงพยาบาล


2. ผู้ป่วยรับประทานสารรังสีไอโอดีน-131แคปซูลที่เตรียมให้ ตามวิธีที่ได้รับคำแนะนำ


3. ให้ผู้ป่วยนำขวดน้ำอย่างน้อย 6 ขวดและแก้วน้ำวางไว้ข้างเตียง ให้ดื่มน้ำที่เตรียมไว้บ่อยๆ จนหมดภายใน 3 ชั่วโมง


4. เจ้าหน้าที่จะทำการวัดปริมานรังสีรอบๆ หอผู้ป่วย ขอให้ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จการปฏิบัติตัวขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล


1. ผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงใน 24 ชั่วโมงแรกหลังรับประทานสารรังสีไอโอดีน-131 และห้ามออกจากห้องพักที่จัดเตรียมไว้


2. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจะไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยม เพราะท่านมีรังสีในตัว สามารถแผ่รังสีให้กับผู้อื่นได้


3. ก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำมากๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของสารรังสีไอโอดีน-131 ที่ขับออกมาทางเหงื่อ


4. รับประทานอาหารอาหารและยาตามที่เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจัดให้เท่านั้น และเมื่อรับประทานอาหารและยาเสร็จให้ทำความสะอาดภาชนะ จัดเก็บเศษอาหารตามวิธีการที่แนะนำ และทิ้งลงในถังทีจัดเตรียมให้


5. ดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยเร่งการขับถ่ายสารรังสีไอโอดีน-131 ออกจากร่างกายให้เร็วที่สุด


6. อาบน้ำ สระผมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อชำระสารรังสีที่ขับออกทางผิวหนัง

 

7. ระมัดระวังการเปรอะเปื้อนในการขับถ่าย ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำเป็นพิเศษ เพราะสารรังสีจะขับออกทางปัสสาวะ อุจจาระ กดชักโครกเพียง 1 ครั้งหลังการใช้ และตรวจสอบความเรียบร้อย ดูแลไม่ให้ห้องน้ำเปียกเลอะ


8. สวมรองเท้าที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้งที่ลงจากเตียง ห้ามเดินเท้าเปล่า


9. ทิ้งเสื้อผ้าที่ใช้แล้วในถุงผ้าเปื้อนที่จัดเตรียมให้


10. ขยะที่สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย อาเจียน ปัสสาวะ และอุจจาระ ต้องทิ้งลงถังขยะตะกั่วเท่านั้น


11. ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยการกดออดที่หัวเตียงการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน


1. เน้นย้ำกับญาติที่มารับ ไม่ให้นำญาติที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์มาด้วย


2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นอย่างน้อย 1 อาทิตย์หลังวันกลืนแร่ โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์


• ควรเดินทางกลับด้วยรถส่วนตัว ให้นั่งเบาะหลังตรงข้ามกับคนขับโดยไม่มีผู้อื่นนั่งข้าง หรือถ้าต้องเดินทางกลับด้วยรถโดยสารประจำทาง ควรเลือกที่นั่งแถวหน้าสุด และอยู่คนละด้านกับคนขับ


• กรณีผู้ป่วยที่ต้องทำงานนอกบ้าน ควรหยุดงาน


• แยกห้องนอน หรือนอนห่างผู้อื่นอย่างน้อย 3 เมตร


• แยกและทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า จาน แก้วน้ำ ช้อน ส้อม จากคนในครอบครัว


• ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ โดยให้ราดน้ำเยอะๆ หรือกดชักโครก 2 ครั้ง และใช้ทิชชูชุบน้ำเช็ดที่รองนั่งหลังจากใช้ห้องน้ำ รวมถึงน้ำมูก น้ำลาย อาเจียน ให้ทิ้งลงชักโครกและกดล้างน้ำหลายๆ ครั้ง


• งดการกอดจูบและมีเพศสัมพันธ์ และคุมกำเนิดอย่างน้อย 1 ปี หรือถ้าต้องการมีบุตรเร็วกว่านี้ควรปรึกษาแพทย์


3. ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำมากๆ ก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้ง


4. รับประทานยาไทรอยด์ตามแพทย์สั่ง


5. งดออกกำลังกายหักโหม หรือทำงานหนัก 1 อาทิตย์


6. ถ้ามีอาการไม่สบายที่แตกต่างจากก่อนการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน-131 ควรรีบกลับไปปรึกษาแพทย์


7. มาตรวจให้ตรงตามวันที่และเวลาที่นัดหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเองข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat
Facebook : SriphatMedicalCenter