ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อาการมองเห็นจุดดำและแสงฟ้าแลบอ.พญ.ปรียานุช  คุณทรงเกียรติ

จักษุแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-012-R-00

อนุมัติวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
อาการมองเห็นจุดดำและแสงฟ้าแลบคืออะไร


- เห็นจุดหรือเส้นดำคล้ายหยากไย่ ลอยไปมาตามการกลอกตา โดยเฉพาะเมื่อมองฉากสีสว่าง เช่น กระดาษผนังสีขาว ท้องฟ้า


- เห็นแสงคล้ายฟ้าแลบหรือแสงแฟลชเห็นบ่อยขึ้นเมื่อกลอกตาไปมาในที่ที่มีแสงน้อยสาเหตุของอาการมองเห็นจุดดำและแสงฟ้าแลบ


- จุดดำเกิดจากอะไรก็ได้ที่ทำให้วุ้นตาขุ่น เช่น น้ำวุ้นตาเสื่อมตามวัย เลือดออก น้ำวุ้นตาอักเสบ


- แสงฟ้าแลบเกิดจากแรงดึงรั้งของน้ำวุ้นที่จอตา อาจมีหรือไม่มีจอตาฉีกก็ได้

ควรทำอย่างไรเมื่อมีอาการมองเห็นจุดดำและแสงฟ้าแลบ


- ตรวจวุ้นตาและจอตาโดยจักษุแพทย์อย่างละเอียดเพื่อดูว่าเป็นภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งไม่ต้องรักษาหรือเกิดจากโรคที่ต้องรักษา เช่น เบาหวานขึ้นตา จอตาฉีกหรือหลุดลอก


- การตรวจจำเป็นต้องใช้ยาหยอดขยายม่านตาซึ่งจะทำให้มีอาการตาพร่ามัว สู้แสงไม่ได้เป็นเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง จึงไม่ควรขับรถเอง หรือเดินทางโดยลำพัง


แม้จะเคยตรวจตาและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวุ้นตาเสื่อมที่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ควรสังเกตการมองเห็นของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีจุดลอยจำนวนมากขึ้น มองเห็นแสงฟ้าแลบ ตามัวลงคล้ายมีม่านบัง ควรรีบมาปรึกษาจักษุแพทย์ทันที

Floaters and Flashes


What are floaters and flashes ?


- Floaters are flying dots, lines, cobwebs that you may see moving in your field of vision, especially when you look at the brightbackgrounds.


- Flashesaretheillusionoflights.Itmaybemorenoticeableindimlightorwhenyoumoveyoureyes.What causes floaters and flashes ?


- Floaters are tiny clumps of gel or cells inside the vitreous that fills your eye. Most are caused by age-related change. The other causes are bleeding, inflammation, etc.


- Flashes occur when the vitreous rubs or pulls on the retina. In some cases, the retina can tear and detach from the eye wall.What should you do when floaters and flashes occur ?


Get a comprehensive dilated eye exam to determine if it is a disease that require prompt treatment. Eye dilation makes your vision blurry and can affect your ability to drive for a few hours.


Consult your ophthalmologist immediately if you see flashes of light or new floater sparticularly following by a dark shadow blocking your vision even if you have been previously diagnosed with non-harmful vitreous degeneration.แผ่นความรู้นี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับให้ความรู้โดยทั่วไป หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของท่าน กรุณาปรึกษาจักษุแพทย์


This is a general guide to help patients understand specific eye conditions. The information does not replace the need for individual advice from an ophthalmologist. Please consult your ophthalmologist about your specific eye condition and concern.ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat

Facebook : SriphatMedicalCenter