ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ระยะเบ่งคลอด


ศ.พญ.สายพิณ  พงษธา

สูตินรีแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-014-R-00
เมื่อเข้าสู่ระยะเบ่งคลอด


ระยะเบ่งคลอด

เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิดหมดจนทารกคลอดครบ


ครรภ์แรกใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง


ครรภ์หลังใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะนี้


- คุณแม่จะเจ็บครรภ์มากขึ้นและมีลมเบ่ง


- ทารกในครรภ์เคลื่อนผ่านช่องคลอดออกมาคุณแม่จะเบ่งได้เมื่อไร


        จะเบ่งได้เมื่อปากมดลูกเปิดหมดและต้องเบ่งขณะมดลูกหดรัดตัว การเบ่งก่อนเวลาจะทำให้คุณแม่เหนื่อยและอาจมีแรงเบ่งน้อยได้นอกจากนั้นยังทำให้ปากมดลูกบวม ซึ่งจะไปขัดขวางการเคลื่อนต่ำของส่วนนำทารกทำให้เกิดการคลอดล่าช้าคุณแม่จะเบ่งอย่างไร


- ท่าที่เหมาะสมในการเบ่งได้แก่ ท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน หรือยกศีรษะสูงเล็กน้อย


- เมื่อมดลูกหดรัดตัวให้คุณแม่สูดลมหายใจช้าๆ2ครั้ง ครั้งที่ 3 ให้คุณแม่หายใจเข้าลึกๆ แล้วกั้นไว้ยกศีรษะก้มหน้าคางจรดอก แยกเข่าให้กว้าง พร้อมกับคลายกล้ามเนื้อช่องคลอดและฝีเย็บ มือสองข้างกำเหล็กข้างเตียง แล้วออกแรงเบ่งลงทางช่องคลอดคล้ายถ่ายอุจจาระ นานประมาณ 6 วินาที แล้วผ่อนลมหายใจออก เงยหน้าขึ้น พร้อมกับสูดลมหายใจเข้ากลั้นไว้ แล้วเบ่งซ้ำเช่นเดิมจนมดลูกคลายตัวโดยปกติมดลูกหดรัดตัวหนึ่งครั้ง คุณแม่สามารถเบ่งได้ 3-4 ครั้ง เมื่อมดลูกคลายตัวให้คุณแม่สูดลมหายใจเข้าช้าๆ 2 ครั้ง แล้วนอนพักตามสบายการดูแลที่คุณแม่จะได้รับขณะคลอด


- เมื่อปากมดลูกเปิดหมดคุณแม่จะถูกย้ายเข้าห้องคลอดโดยเปลเข็น


- เมื่อนอนบนเตียงคลอดคุณแม่จะถูกจัดให้นอนขึ้นขาหยั่ง


- เจ้าหน้าที่จะอยู่เป็นเพื่อน และกระตุ้นหรือเชียร์เบ่งให้คุณแม่เบ่งคลอดอย่างถูกวิธีจนศีรษะทารกคลอดออกมา


- หลังจากผู้ทำคลอดดูดเมือกจากปากและจมูกแล้วจะช่วยทำคลอดตัวทารก โดยปกติคุณแม่ไม่ต้องช่วยเบ่ง เพราะจะทำให้ทารกคลอดเร็วเกินไป อาจหลุดจากมือผู้ทำคลอดหรือช่องทางคลอดฉีกขาดได้ ยกเว้นในรายที่ทารกตัวโต ผู้ทำคลอดจะให้คุณแม่ช่วยเบ่งเบาๆ


- เมื่อทารกคลอดครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้การดูแลทารกภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่น


- ผู้ทำคลอดหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยทำคลอดรกให้โดยการกดบริเวณหน้าท้อง ซึ่งคุณแม่อาจรู้สึกเจ็บ


- เมื่อทารกคลอดแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำป้ายผูกข้อมือทารกซึ่งเขียนเพศทารก , ชื่อ-นามสกุลคุณแม่ , เวลาและวันที่คลอด ให้คุณแม่อ่านว่าถูกต้องหรือไม่โดยป้ายสีฟ้าสำหรับทารกเพศชาย ป้ายสีชมพูสำหรับทารกเพศหญิงและนำไปผูกข้อมือทารกทันที ดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับทารกผิดคน


- เจ้าหน้าที่จะนำทารกให้คุณแม่ดูเพศและกอดสัมผัสเพื่อสร้างความผูกพันหลังจากนั้นนำทารกไปอาบน้ำและฉีดวัคซีนที่ห้องทารกแรกเกิด 


- ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เจ้าหน้าที่จะนำโอวัลตินอุ่นและน้ำให้ดื่มหลังคลอดคุณแม่ต้องนอนพักในห้องคลอดเพื่อสังเกตอาการตกเลือดหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เมื่อครบสองชั่วโมงจึงย้ายไปห้องพิเศษ


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด