ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

คำแนะนำสำหรับคุณแม่ที่มาใช้บริการห้องคลอดศูนย์ศรีพัฒน์ฯศ.พญ.สายพิณ  พงษธา

สูตินรีแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-015-R-01


        ช่วงเวลาตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เต็มไปด้วยความสุข ความกลัว ความกังวลใจและตื่นเต้น หลายคนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น และไม่แน่ใจว่าควรมาโรงพยาบาลหรือไม่ ดังนั้น เพื่อลดความกังวลใจ คุณแม่จึงควรทราบว่าเมื่อไรจึงควรมาห้องคลอด เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอาการ


คุณแม่ควรมาใช้บริการเมื่อไร


- มาใช้บริการตามวันที่แพทย์นัดเช่น ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์


- มาใช้บริการก่อนวันนัด หากมีอาการเหล่านี้


อาการนำสู่การคลอด


อาการเจ็บครรภ์จริง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณแม่กำลังเข้าสู่ระยะคลอด คุณแม่จะมีอาการดังต่อไปนี้


1. เจ็บครรภ์ถี่ขึ้นเรื่อยๆ เจ็บอย่างสม่ำเสมอ อาการปวดคล้ายปวดประจำเดือน คุณแม่บางคนอาจจะเริ่มด้วยอาการปวดหลังช่วงล่าง และรู้สึกปวดถ่วงตลอดเวลา อาจปวดร้าวลงหน้าขาด้วย


2. อาจมีมูกเลือดออกทางช่องคลอด เป็นลักษณะเหนียวข้น เนื่องจากปากมดลูกเริ่มมีการเปิดขยาย


3. มีน้ำคร่ำ (เป็นน้ำใสๆ) ไหลออกทางช่องคลอด ถึงแม้จะไม่มีอาการเจ็บครรภ์ก็ต้องมาโรงพยาบาลเลย ถ้าทิ้งไว้หลายชั่วโมง อาจมีอาการติดเชื้อในโพรงมดลูกได้

        

        ส่วนอาการเจ็บครรภ์เตือนหรือเจ็บหลอกนั้น คุณแม่จะมีอาการเจ็บครรภ์ไม่ค่อยรุนแรง และเจ็บแบบไม่สม่ำเสมอ หากมีอาการเช่นนี้ คุณแม่ไม่ต้องรีบมาโรงพยาบาล เพราะอาการเจ็บจะหายไปเอง ซึ่งถ้านอนโรงพยาบาลก็อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง หรืออีกหลายวันกว่าจะเจ็บครรภ์จริงอาการผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาลหรือปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน ไม่ว่าจะเจ็บครรภ์หรือไม่ก็ตาม


1. เลือดออกผิดปกติที่ช่องคลอด 


2. น้ำเดิน


3. ปวดท้องรุนแรง


4. ลูกดิ้นน้อยลงระเบียบการใช้ห้องคลอด


1. อนุญาตให้สามีหรือบุคคลใกล้ชิดอยู่เฝ้าภายในห้องคลอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง 1 คน


2. ระเบียบการเยี่ยม

 

– เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 2 คน 


– งดเยี่ยม ตั้งแต่เวลา 20.00 – 06.00 น. เพื่อให้คุณแม่ได้พักผ่อน


3. เปลี่ยนรองเท้าและสวมเสื้อคลุมก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง


4. ไม่ควรนำทรัพย์สินที่มีค่ามาโรงพยาบาล ถ้านำมาให้ฝากญาติไว้ หากพบกรณีทรัพย์สินสูญหาย ทางศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะไม่รับผิดชอบ


5. กรณีต้องการใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเช่น บริษัทเปิดเครดิต รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบด้วย


6. กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าติดต่อห้องคลอดได้อย่างไร


- ห้องคลอด อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 12 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-6903-4 ซึ่งคุณแม่สามารถโทรศัพท์มาเพื่อขอคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เมื่อมาโรงพยาบาลกดออดหน้าห้องคลอดเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 


– กรณีต้องการใช้ล้อเข็นหรือเปลนอน ติดต่อพนักงานรับส่งผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคาร 


– เมื่อมาถึงโรงพยาบาล กดออดหน้าห้องคลอด เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมงสิ่งที่ควรนำติดตัวมาด้วย


1. บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)


2. สมุดฝากครรภ์


3. (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่ (เพื่อการแจ้งเกิด)


4. (สำเนา) ทะเบียนบ้านของคุณพ่อและคุณแม่ (เพื่อการแจ้งเกิด)


5. (สำเนา) ใบสำคัญการสมรส


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด