ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การตกเลือดก่อนคลอดศ.พญ.สายพิณ  พงษธา

สูตินรีแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-019-R-00

อนุมัติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561การตกเลือดในระยะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ ดังนี้


1. ระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ 

คือ 20 สัปดาห์แรก มักเกิดจากแท้ง การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก


2. ระยะครึ่งหลังของการตั้งครรภ์

คือ 20 สัปดาห์หลัง มักเกิดจากภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด และการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอด


1. สังเกตอาการตั้งแต่ขณะเริ่มมีเลือดออกทางช่องคลอด ระยะเวลา จำนวนและลักษณะของเลือดที่ออกว่าเป็นสีแดงสดหรือสีคล้ำ มีเศษเนื้อเยื่อหรือชิ้นเนื้อปน หรือมีมูกปน มีเลือดไหลตลอดเวลา หรือไหลกระปริบกระปรอย มีอาการไม่สุขสบายร่วมด้วยหรือไม่ เช่น อาการปวดท้อง ปวดบิด หรือปวดตื้อๆ หรือปวดเฉียบพลัน หรือมีอาการเวียนศีรษะ เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที


2. เข้มงวดกับการนอนพักลดการกระเทือนจากการเคลื่อนไหวเมื่อเลือดหยุดไหลแล้วยังจำเป็นต้องจำกัดกิจกรรมต่างๆเป็นเวลาหลายวัน ไม่ทำงานหนักเกินไป ไม่เดินทางไกลๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆ และไม่ออกกำลังกายหักโหม


3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หลังเลือดหยุดไหลแล้วอย่างน้อยประมาณ 2 สัปดาห์ และห้ามสวนอุจจาระ หรือสวนล้างช่องคลอด เพราะจะกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก


4. ส่งเสริมภาวะสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และได้สัดส่วน เพื่อป้องกันภาวะเลือดจาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีธาตุเหล็ก โปแตสเซียมสูง เช่น ผักใบเขียว ไข่ นม งดสูบบุหรี่ งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


5. ระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการติดเชื้อ โดยการดูแลความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์


6. หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกมากขึ้น มดลูกหดรัดตัวถี่ขึ้น มีอาการปวดท้อง มีน้ำคร่ำซึมออกมาทางช่องคลอด หรือลูกดิ้นน้อยลง ควรมาพบแพทย์ทันที


7. มาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด