ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

คำแนะนำการนับลูกดิ้น

ศ.พญ.สายพิณ พงษธา

รหัสเอกสาร PI-IMC-017-R-00

อนุมัติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


        การเสียชีวิตของทารกในครรภ์ เป็นโศกนาฏกรรมที่นำความเศร้าสลดมาสู่ทั้งมารดาและครอบครัว รวมทั้งสูติแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาด้วย เป็นเหตุการณ์ที่สตรีตั้งครรภ์ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเอง การนับลูกดิ้นมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยค้นหาสัญญาณความผิดปกติของทารก เพื่อที่สูติแพทย์จะได้ให้ความช่วยเหลือก่อนที่ทารกจะเสียชีวิตก่อน


       วิธีการนับลูกดิ้นทำได้ง่าย สะดวก ไม่มีอันตรายหรือข้อห้าม สามารถทำได้เองทุกสถานที่  ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีประโยชน์ในการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์


       การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์หรือการนับลูกดิ้น เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ของท่าน โดยปกติแล้วทารกจะเคลื่อนไหวทุกวัน ซึ่งแสดงว่าทารกของท่านมีสุขภาพแข็งแรงดี ในภาวะที่ผิดปกติการเคลื่อนไหวของทารกจะลดน้อยลงหรือก่อนที่จะหยุดไป หมายความว่าก่อนที่ทารกจะเสียชีวิต มักจะนำมาด้วยการเคลื่อนไหวของทารกที่น้อยลงก่อน ดังนั้นการนับลูกดิ้นจึงมีประโยชน์อย่างมาก ในการประเมินทารกในครรภ์ของท่าน


        ท่านสามารถนับลูกดิ้นในทุกสถานที่ และสามารถนับได้แม้ขณะที่ท่านทำงานอยู่  โดยเสียสละเวลาในช่วงครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เพื่อสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของทารก แล้วบันทึกลงในช่องของแต่ละวัน(ดังตัวอย่าง) เมื่อครบ 10 ครั้งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ท่านก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้ ไม่จำเป็นต้องบันทึกถึง 12.00 น.


- ถ้าทารกเคลื่อนไหวครบ 10 ครั้ง ก่อน 12.00 น. ให้บันทึกในวันต่อไป


- ถ้าทารกเคลื่อนไหวน้อยกว่า 10 ครั้ง ภายใน 4 ชั่วโมง หรือเมื่อถึงเวลา 12.00 น. แสดงว่าทารกในครรภ์ของท่าน “อาจอยู่ในภาวะอันตราย” ให้ท่านรีบมาโรงพยาบาลโดยด่วน เพื่อรับการตรวจสุขภาพทารกและดูแลรักษาเพิ่มต่อไป


- หากท่านไม่สามารถนับในช่วงเช้าได้ ท่านสามารถนับลูกดิ้นในช่วงเวลาอื่นได้ เช่น ช่วงบ่าย ช่วงเย็น


- ท่านต้องนับลูกดิ้นทุกวันไปจนกระทั่งทารกคลอด


- ท่านจะต้องเริ่มนับลูกดิ้นเมื่อถึงอายุครรภ์ที่เหมาะสม คือ อายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์เป็นต้นไป


แบบบันทึกการนับลูกดิ้น

ชื่อ-สกุล................................................................................อายุ.......................H.N……………………

ครรภ์ที่...........การคลอด r คลอดครบกำหนด......r คลอดก่อนกำหนด........r แท้ง....r บุตรมีชีวิต......

ประจำเดือนครั้งสุดท้าย..........................................กำหนดคลอด.................................

ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์หรือโรคประจำตัว..........................................................

ประวัติการคลอดบุตรผิดปกติ       ไม่มี              มี (ระบุ)......................................................

ประวัติทารกเสียชีวิตในครรภ์            ไม่มี              มี (ระบุสาเหตุถ้าทราบ).........................................

เดือน..............................

เดือน...........................

วันที่

จำนวนครั้งที่ทารกเคลื่อนไหว

วันที่

จำนวนครั้งที่ทารกเคลื่อนไหว

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

9

 

10

 

10

 

11

 

11

 

12

 

12

 

13

 

13

 

14

 

14

 

15

 

15

 

16

 

16

 

17

 

17

 

18

 

18

 

19

 

19

 

20

 

20

 

21

 

21

 

22

 

22

 

23

 

23

 

24

 

24

 

25

 

25

 

26

 

26

 

27

 

27

 

28

 

28

 

29

 

29

 

30

 

30

 

31

 

31

 


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด