ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า


  การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า

  Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)


  อ.พญ.ธัญญลักษณ์  วงศ์ลือชา

  สูตินรีแพทย์

  รหัสเอกสาร PI-IMC-009-R-00

  อนุมัติวันที่ 16 มกราคม 2561


  การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า เป็นหัตถการที่นำมาใช้ในการวินิจฉัย และรักษารอยโรคปากมดลูกที่ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะตัดปากมดลูกบางส่วนที่มีรอยโรคผิดปกติออกเท่านั้น


  การปฏิบัติตัวก่อนทำหัตถการ

          1. พักผ่อนให้เพียงพอ

          2. แนะนำงดอาหารก่อนทำหัตถการ

          3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำหัตถการ การปฏิบัติตัว หากมีข้อสงสัยใดขอให้สอบถามแพทย์ผู้รักษาให้เข้าใจ


  ขั้นตอนการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า

          1. เจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่ห้องผ่าตัด

          2. นอนหงายลักษณะเหมือนการตรวจภายใน

          3. ได้รับการเช็ดทำความสะอาดปากช่องคลอดและบริเวณโดยรอบก่อนเริ่มทำหัตถการ

          4. แพทย์จะทำการใส่เครื่องมือตรวจภายใน และฉีดยาชาที่ปากมดลูก

          5. เริ่มทำการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า

          6. หลังจากตัดปากมดลูกเสร็จแล้วจะมีการหยุดเลือดที่ปากมดลูกโดยการจี้ไฟฟ้า การป้ายยาห้ามเลือด หรือ ใส่ผ้ากดห้ามเลือดในช่องคลอด ซึ่งแพทย์จะแจ้งผู้ป่วยอีกครั้ง

          7. พักสังเกตอาการประมาณ 1 ชั่วโมง


  รูปภาพจาก http://my.clevelandclinic.org
  รูปภาพจาก http://womenobgyn.net/procedures/


  การปฏิบัติตัวหลังจากทำหัตถการ

          1. นอนพักสังเกตอาการหลังจากตัดปากมดลูกประมาณ 1 ชั่วโมง เช่น อาการปวดท้องน้อยหรือเลือดออกจากช่องคลอด

          2. สามารถกลับบ้านได้

          3. รับประทานอาหารได้

          4. งดมีเพศสัมพันธ์ งดลงว่ายน้ำ และงดสวนล้างช่องคลอด ช่วง 4 สัปดาห์แรก

          5. รอฟังผลชิ้นเนื้อประมาณ 1 สัปดาห์ และมาตรวจ ติดตามการรักษาตามนัด

          6. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอด ปวดหน่วงท้องน้อย มีไข้ ให้มาพบแพทย์ก่อนนัด


  คำแนะนำเพิ่มเติม

          1. หลังการตัดปากมดลูก อาจมีเลือดออกกระปริดกระปรอยจากช่องคลอดสีแดงจาง หรืออาจมีสีน้ำตาลคล้ำจากยาห้ามเลือด สีจะจางลงและหมดไปประมาณ 2 สัปดาห์

          2. ถ้ามีผ้าหยุดเลือดในช่องคลอด แพทย์จะแจ้งให้ทราบและแนะนำให้ดึงออกในตอนเย็นหรือเช้าวันถัดไป


  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้

          1. เสียเลือดจากแผลผ่าตัด

          2. ปวดหน่วงท้องน้อย

          3. แผลที่ปากมดลูกติดเชื้อ อุ้งเชิงกรานอักเสบติดเชื้อ


  ข้อห้ามหรือข้อพึงระวัง

          1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

          2. ปากมดลูกติดเชื้อ

          3. มีก้อนมะเร็งลุกลามชัดเจน

          4.  ผู้ป่วยที่แพ้ยาชา ยาแก้ปวด ยาฆ่าเชื้อ จะมีการสอบถามประวัติแพ้ยา และหากมีการแพ้ยาใดต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง

          5. ในสตรีตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม


  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คลินิกสูตินรีเวช ชั้น13 โทรศัพท์ 0-5393-6830


  16 มกราคม 2561

------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด