ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Japan)


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Japan)

นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ

อายุรแพทยฺโรคไต

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Japan)