ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
ผศ.นพ.บุญส่ง เกษมพิทักษ์พงศ์ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

รหัสเอกสาร PI-IMC-013-R-00

อนุมัติวันที่ 26 มีนาคม 2563
วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพคืออะไร    การตรวจสุขภาพ คือ การค้นหาความผิดปกติหรือโรคในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด เพื่อทำการควบคุม ปรับพฤติกรรม หรือทำการรักษาตั้งแต่ต้น ลดการดำเนินโรคที่จะมีความรุนแรง หรือเกิดมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาภายหลัง
การตรวจสุขภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง    ต้องมีการซักประวัติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยในปัจจุบัน การเจ็บป่วยในอดีต ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัวและญาติพี่น้อง มีการประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น


    ประเมินสภาพร่างกาย เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต วัดชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตลอดจนมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสืบค้นหาความผิดปกติ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  ดูลักษณะปริมาณเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อค้นหาโรคเบาหวาน ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด ตรวจตัวบ่งชี้การเกิดมะเร็ง เช่น ตรวจเนื้อเยื่อจากปากมดลูกเพื่อหาภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ตรวจเลือดในอุจาระเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

ก่อนมาตรวจสุขภาพต้องเตรียมตัวอย่างไร    สำหรับผู้ที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หรือไขมันในเลือด ควรงดอาหารและน้ำก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง

ถ้าหากการตรวจสุขภาพได้ผลออกมาปกติดี ความปกตินี้จะอยู่ได้นานกี่ปี    ผลการตรวจสุขภาพที่ได้ออกมานั้น เป็นผลที่บ่งบอกถึงสถานะสุขภาพ ณ ปัจจุบัน ว่าสภาวะสุขภาพการทำงานของร่างกายตามระบบที่ตรวจ อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ทั้งนี้การดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า สภาพร่างกายและการทำงานของอวัยวะ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม และ ตามพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เป็นอยู่ด้วย ดังนั้น หากมีพฤติกรรมที่ขาดความระมัดระวังก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา ทำให้การมาตรวจสุขภาพในครั้งต่อไป อาจจะพบมีความผิดปกติมากน้อยแล้วแต่ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสุขภาพครั้งนี้ พบการทำงานของตับปกติ ไขมันปกติ ความดันปกติ หากมีการใช้ชีวิตไม่ระมัดระวังในเรื่องของโภชนาการอาหาร ขาดการออกกำลังกาย ดื่มสุรา การตรวจสุขภาพครั้งต่อไป อาจพบว่ามีน้ำหนักขึ้นจนถึงเกณฑ์น้ำหนักเกินหรืออ้วน ความดันขึ้น ไขมันสูงขึ้น น้ำตาลสูงขึ้นและพบมีตับอักเสบ เป็นต้น

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ    การตรวจสุขภาพเป็นประจำทำให้เราสามารถทราบว่า ปัจจุบันสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือว่าผิดปกติ นอกจากนั้นยังเป็นการเปรียบเทียบว่าสุขภาพร่างกายของเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เราทราบว่า ณ ปัจจุบัน เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องควบคุมอาหาร ต้องรับการรักษา เพื่อแก้ไขความผิดปกติเหล่านั้นให้ดีขึ้น หรือประคับประคองไว้เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุขต่อไป------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด