ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ 

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสเอกสาร PI-IMC-103-R-00


        ในผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาลดลงเมื่อเทียบกับคนปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ถ้ามีความแข็งแรงลดลงจะทำให้เพิ่มแรงที่กระทำต่อข้อเข่า แต่ละกิจกรรมของการเคลื่อนไหวส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเข่าเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้งานข้อเข่าได้ตามปกติ


        ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมจึงควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้านหน้า รวมทั้งออกกำลังกายเพื่อเสริมการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อขาด้านหน้า ด้านหลัง กล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อน่อง ซึ่งใกล้เคียงกับท่าทางในการทำกิจวิตรประจำวัน

 

การออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)


        1. เกร็งกล้ามเนื้อต้นขาพร้อมกับยกขาขึ้น (Isometric straight leg life)        2. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาช่วงสุดท้ายของการเหยียดเข่า


        เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาช่วงสุดท้ายของการเหยียดเข่า โดยใช้น้ำหนักเป็นแรงต้าน


        3. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาช่วงกลางของการเหยียดเข่า          4. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาทั้งหมดโดยวิธีการขึ้นลงบันไดเป็นการฝึกความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนื้อขารวมทั้งความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด


        5. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและก้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ข้อสะโพกและข้อเท้า


การยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลัง


การยืดกล้ามเนื้อน่องติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat