ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่


ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ 

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปวดไหล่

รหัสเอกสาร PI-IMC-127-R-00อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่


        อาการปวดไหล่ส่วนใหญ่มักเกิดจากเนื้อเยื่ออ่อน เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น มากกว่าเกิดจากกระดูก ส่วนใหญ่มักแบ่งได้เป็น


        - เส้นเอ็นอักเสบ และถุงน้ำอักเสบ : เส้นเอ็นมีลักษณะเป็นเส้นเป็นส่วนต่อระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูก เส้นเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

กระบวนการเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น


            • เส้นเอ็นอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดตามหลังการใช้งานของไหล่มากเกินไปเช่น นักกีฬาประเภทขว้างลูกบอล


            • เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง เป็นผลมาจากกระบวนการเสื่อมสลายของเส้นเอ็นตามอายุที่มากขึ้น


            • การฉีกขาดของเส้นเอ็น


            • การได้รับบาดเจ็บทำให้เกิดความไม่มั่นคงของข้อไหล่ เช่น ข้อไหล่หลุด


            • โรคข้ออักเสบ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม และข้อไหล่ยึดติด


            • อาการปวดร้าวมาจากโรคบริเวณต้นคอ เช่น หมอนรองกระดูกคอเสื่อมก็ทำให้มีอาการปวดร้าวมาที่ไหล่ได้การวินิจฉัยอาการปวดข้อไหล่


        แพทย์ต้องทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อที่จะตรวจหาตำแหน่งของรอยโรค และสาเหตุของอาการปวด ภาพเอกซเรย์ช่วย

ประเมินกระดูก และข้อไหล่ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จะให้รายละเอียดในการตรวจ และช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างมาก


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat