ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

โรคไข้หวัดใหญ่ มีการระบาดเป็นช่วงๆ ในฤดูฝนและฤดูหนาว