ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าเดิม