ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

รู้หรือไม่ อาการปวดต่างๆ สามารถบำบัดโดย “เลเซอร์” ได้ด้วยนะ