ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อาการเจ็บหน้าอกแบบนี้ โรคหัวใจ หรือ กรดไหลย้อน