ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

มีเลือดออกขณะแปรงฟัน สัญญานเตือนโรคเหงือกอักเสบ