ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่มักพบได้ในผู้หญิง