ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เรื่องน่ารู้ของเบาหวานขึ้นตา
ผศ.นพ.ศักรินทร์  อัษญคุณ

จักษุแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-006-R-00

อนุมัติวันที่ 18 กรกรฎาคม 2557


เบาหวานคืออะไร ?


        เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนำน้ำตาลในเลือดไปใช้งาน ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีผลทำให้กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย บางรายที่น้ำตาลในเลือดสูงมาก อาจหมดสติได้ แต่บางรายก็อาจไม่มีอาการเบาหวานต้องรักษาหรือไม่ ?


จำเป็นอย่างยิ่งต้องรักษาเบาหวานให้ดี เพราะเบาหวานมีผลเสียต่อร่างกายมากมาย เช่น ไตวาย เบาหวานขึ้นตา เป็นแผลที่เท้า และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้นเบาหวานขึ้นตาคืออะไร ?


เบาหวานทำให้มีการเสื่อมของหลอดเลือดที่จอประสาทตา คือ 


1. มีการรั่วของน้ำเหลืองและไขมันจากหลอดเลือดออกมา ทำให้จอประสาทตาบวม


2. มีการอุดตันของหลอดเลือดของจอประสาทตา ทำให้จอประสาทตาขาดเลือดไปเลี้ยง และมีการงอกของเส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติ ร่วมกับการเกิดพังผืดภายในตา ทำให้มีเลือดออกภายในลูกตา และจอประสาทตาลอกได้


การเสื่อมของหลอดเลือดทั้งสองแบบทำให้ตามัวลง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้สูญเสียสายตาอย่างถาวรได้เบาหวานขึ้นตามีอาการอย่างไร ?


        ผู้ที่มีอาการเบาหวานขึ้นตา มักมีอาการตามัว เห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ลอยไปลอยมา มีฝ้าดำๆ มาบดบังการมองเห็น และบางรายอาจเห็นภาพบิดเบี้ยว แต่บางรายอาจไม่มีอาการเลย แม้จะมีเบาหวานขึ้นตาอย่างรุนแรงก็ตามจะทราบได้อย่างไรว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือไม่ ?


        ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกท่านควรได้รับการตรวจตาทันทีที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน ถ้าผลการตรวจพบว่าเบาหวานยังไม่ขึ้นตา ควรตรวจซ้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าจักษุแพทย์ตรวจพบว่าท่านมีเบาหวานขึ้นตา อาจจำเป็นต้องตรวจบ่อยขึ้น เช่น ทุก 3 - 6 เดือน แล้วแต่ความรุนแรงของโรคเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วตาจะบอดหรือไม่ ?


        ถ้าไม่รักษา ส่วนมากมักสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร การรักษาจะช่วยลดโอกาสที่จะสูญเสียสายตาลงได้ถ้าเบาหวานขึ้นตา จะรักษาอย่างไร ?


    1. ในรายที่จอประสาทตาบวมบริเวณจุดศูนย์ของการมองเห็น หรือรายละเอียดที่มีเส้นเลือดฝอยงอกมาผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้รักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์


    2. รายที่รุนแรงจนกระทั่งมีเลือดออกในตา หรือจอประสาทตาลอกจากพังผืดดึงรั้ง อาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด


    3. นอกเหนือจากการรักษาที่ตาโดยตรงด้วยเลเซอร์หรือการผ่าตัดแล้ว ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกท่านต้องควบคุมระดับน้ำตาล ตลอดจนระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามคำแนะนำของแพทย์ทันทีที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน (มิใช่รอให้เกิดเบาหวานขึ้นตาแล้วค่อยควบคุม)สรุป


    1. ถ้าท่านเป็นเบาหวานและยังไม่ได้รับการตรวจตา ให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันที


    2. ควบคุมเบาหวาน ไขมันในเลือด และความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม


    3. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่


    4. ถ้าเบาหวานยังไม่ขึ้นตา ควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


    5. ถ้ามีเบาหวานขึ้นตารีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที และตรวจตาอย่างน้อยทุก 3 - 6 เดือน ตามคำแนะนำของแพทย์


        การตรวจเบาหวานขึ้นตา จักษุแพทย์มักต้องหยอดยาขยายม่านตา ซึ่งจะทำให้หลังตรวจตามีอาการตาพร่าไปบ้าง และอาจแพ้แสงประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง ดังนั้น เวลาไปพบแพทย์ จึงไม่ควรเดินทางไปโดยลำพัง ควรมีคนดูแลขณะเดินทางกลับ และถ้ามีแว่นตากันแดดควรนำติดตัวไปด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat