ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ความเข้าใจผิด ใส่แว่นทุกวันเร่งให้สายตาสั้นเร็วขึ้น