ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ภาวะเลือดออกในช่องลูกตาด้านหน้า Hyphema
อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล

จักษุแพทย์  

รหัสเอกสาร PI-IMC-403-R-00

อนุมัติวันที่ 12 ตุลาคม 2566ภาวะเลือดออกในช่องลูกตาด้านหน้า Hyphema


        เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยหลังจากที่เบ้าตาถูกของบางอย่างกระแทกเข้าอย่างรุนแรง เช่น ผู้ที่ถูกชกเข้าบริเวณเบ้าตา หรือถูกลูกบอลกระเด็นมา กระทบเบ้าตา เป็นต้น


        แรงกระแทกเหล่านี้จะส่งผลให้เนื้อเยื่อของลูกตามีการยืดและฉีกขาดในส่วนต่างๆ ได้ ถ้าการฉีกขาดนั้นเกิดขึ้นบริเวณของม่านตา ก็จะทำให้มีภาวะเลือดออกในช่องตาด้านหน้าตามมาได้อาการ


        ผู้ป่วยจะมีอาการตามัวลงทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ บางรายอาจมัวลงมากจนมองเห็นแค่แสงไฟลางๆ แต่ในบางรายตาอาจมัวลงเพียงเล็กน้อย หรือมีอาการสู้แสงไม่ได้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและความฟุ้งกระจายของเลือดที่ลอยอยู่ในช่องด้านหน้าลูกตา กรณีที่มีเลือดออกในช่องลูกตาค่อนข้างมาก ถ้าใช้ไฟฉายส่องดูตาข้างที่มัวนั้น อาจพบว่าในบริเวณของแก้วตาดำมีเลือดสีแดงๆ ฉาบอยู่ก็ได้


        บางครั้งตะกอนเลือดเหล่านี้ อาจไปอุดทางระบายน้ำจากภายในลูกตา ไม่ให้ไหลออกนอกลูกตาได้ ปริมาณน้ำในตาจึงเพิ่มมากขึ้น จนมีความดันลูกตาสูงและมีต้อหินแทรกซ้อนตามมา ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการปวดตาอย่างมากร่วมด้วย แรงกระแทกที่กระทบเข้าสู่ตานี้ นอกจากส่งผลให้มีเลือดออกในช่องลูกตาด้านหน้าแล้ว อาจทำให้มีความเสียหายอื่นร่วมด้วย เช่น ต้อกระจก เลนส์ตาเคลื่อน เลือดออกในวุ้นตา จอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอก ซึ่งอาจตรวจไม่พบในระยะแรก เนื่องจากเลือดฟุ้งบังอยู่ และบางรายอาจต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดข้อควรปฏิบัติ


1. เมื่อสงสัยว่าจะเกิดภาวะนี้ให้รีบปรึกษาจักษุแพทย์


2. การนอนยกหัวสูงจะช่วยให้เลือดที่ลอยฟุ้งอยู่ในน้ำลูกตา มีการตกตะกอนเร็วขึ้น ทั้งยังจะช่วยให้ตากลับมามองเห็นได้ชัดเร็วยิ่งขึ้น


3. หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพักรักษาตัว เช่น การกระโดด ไอหรือจามอย่างรุนแรง ซึ่งจะสามารถทำให้มีเลือดออกมาตลอดหรือออกซ้ำได้


4. ควรงดการใช้สายตา เช่น การอ่านหนังสือมากไปสักระยะ


5. ในบางรายอาจจำเป็นต้องมีการให้ยากินป้องกันการมีเลือดออกซ้ำ หรือมีการหยอดยาลดการอักเสบ ลดโอกาสเกิดต้อหินเฉียบพลัน โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณาให้ตามความเหมาะสมต่อไปข้อควรระวัง1. ภาวะเลือดออกซ้ำในลูกตาอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 - 5 วัน หลังจากเลือดออกครั้งแรก ดังนั้น จึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดในช่วงแรกๆ ของการมีเลือดออก เพื่อที่จะสามารถให้การรักษาได้ทันท่วงที


2. ภาวะเลือดออกในช่องลูกตาด้านหน้านี้ ถ้าได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ เช่น ต้อหิน เลือดฝังตัวอยู่ในแก้วตาดำถาวร หรือ เส้นประสาทใหญ่ของตาผิดปกติไป เป็นต้น


ระวังอย่าให้เบ้าตาถูกกระแทกอย่างแรง ป้องกันภาวะเลือดออกในช่องลูกตาด้านหน้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat