ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

กระดูกหักสามารถพบได้บ่อยในเด็ก