ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อาการ “มือเท้าชา” เกิดได้จากหลายสาเหตุ