ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกอายุรกรรม

...
Skin test การทดสอบภูมิแพ้อากาศทางผิวหนัง
...
วัคซีนไข้หวัดใหญ่.
...
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงเทียบกับวัคซีนมาตรฐาน
...
ไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
...
ไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยเบาหวาน
...
โรคไข้หวัดใหญ่ มีการระบาดเป็นช่วงๆ ในฤดูฝนและฤดูหนาว
...
ความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าเดิม
...
ภาวะไขมันในเลือดสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
...
อาการเจ็บหน้าอกแบบนี้ โรคหัวใจ หรือ กรดไหลย้อน