ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

...
การให้บริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
...
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
...
เปิดเทอมใหม่กระเป๋าหนักเกินไป ทำให้ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังได้