ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกสูตินรีเวช

...
ความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 เป็นเวลานานที่มีต่อหญิงตั้งครรภ์
...
Lady O-shot (PRP) ช่วยบรรเทาอาการช่องคลอดแห้งและเพิ่มน้ำหล่อลื่น
...
หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ยังแนะนำให้เข้ารับวัคซีน HPV
...
ทำไมถึงต้องแนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีน HPV ?
...
HPV ไม่เลือกเพศ
...
วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (HPV GARDASIL-9)
...
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็ก
...
คลินิกสูตินรีเวช
...
มะเร็งปากมดลูก โรคจากเพศสัมพันธ์ที่สามารถป้องกันได้