ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic ระบบการหายใจและโรคปอด

...
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง PM 2.5 เป็นพิเศษ
...
PM 2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ
...
ปรากฎการณ์มลพิษทางอากาศ PM 2.5
...
มะเร็งปอด ยิ่งพบเร็ว โอกาสรักษาเร็ว
...
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยร้ายที่มากับอากาศ
...
ผลกระทบทางอ้อมต่อคนรอบข้างผู้สูบบุหรี่
...
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูบบุหรี่
...
PM 2.5 มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ
...
เลิกบุหรี่มันดีอย่างไร?