ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic ระบบการหายใจและโรคปอด

...
ผลกระทบทางอ้อมต่อคนรอบข้างผู้สูบบุหรี่
...
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูบบุหรี่
...
PM 2.5 มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ
...
เลิกบุหรี่มันดีอย่างไร?
...
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งปอด